Projekotwanie balustrady z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi wypadkami.

Budowa balaski Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastykowe na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane balustrady PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements